რუისის ქარის ელექტროსადგური

 

დასახელება: რუისის ქარის ელექტროსადგური

ადგილმდებარეობა: ქარელის მუნიციპალიტეტი, სოფელი რუისის მიმდებარე

ტერიტორია

სავარაუდო დადგმული სიმძლავრე: 12.6 მგვტ

სავარაუდო გამომუშავება: 63 მლნ. კვტ. საათის ფარგლებში

სავარაუდო ინვესტიცია: 15, 000, 000 აშშ დოლარი

პარტნიორები:

შპს „ჩერო კონსალტინგი“ – 90%

სს „საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ფონდი“ – 10%

2019 წლის 10 ივლისს, სს „საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ფონდსა“

(შემდგომში „ფონდი“) და შპს „ჩერო კონსალტინგს“ (შემდგომში „პარტნიორი“) შორის

გაფორმდა საპარტნიორო შეთანხმება, რომლის მიხედვით, პარტნიორებმა

უზრუნველყვეს ერთობლივი საწარმოს დაფუძნება საპროექტო ტერიტორიაზე ქარის

ელექტროსადგურის პროექტის განვითარების მიზნით.

პროექტის სამშენებლო სამუშაოების დაწყების საორიენტაციო პერიოდია 2020 წლის

გაზაფხული – ზაფხული

Georgian