ხევი-არგვეთა (E60 ავტობანის მონაკვეთი)

„საერთაშორისო მნიშვნელობის ხევი-უბისა-შორაპანი-არგვეთას საავტომობილო გზის (E-60 ავტობანის მონაკვეთი) მშენებლობის დეტალური პროექტის მომზადება, სატენდერო დოკუმენტაცია, გარემოზე ზემოქმედების შეფასება, მიწის გამოსყიდვა და განსახლების გეგმა, საპროექტო არეალში კომუნიკაციების დადგენა და მათი გადატანის პროექტების ორგანიზება და ზედამხედველობა“

Georgian